OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W STOPCE MAILOWEJ

Dematec Polska sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach, ul. Rudolfa Diesla 15, KRS: 143979 jest administratorem danych osobowych. Dane przetwarzane są na podstawie zgody do czasu jej odwołania, chyba że komunikacja odbywa się związku z wykonywaniem umowy. W takim przypadku dane zostaną usunięte po ustaniu możliwości dochodzenia roszczeń. Celem przetwarzania jest komunikacja w sprawie ofert i marketingu administratora. Odbiorcami danych są dostawcy usług IT. Prawo żądania od administratora dostępu do danych, ich zmiany, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, otrzymania kopii przetwarzanych danych należy przekazać na punkt kontaktowy: rodo@dematec.pl Istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH PODANYCH W FORMULARZU NA STRONIE DEMATEC.PL

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Dematec Polska sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach, ul. Rudolfa Diesla 15, KRS: 143979 jako administratora, w celu odpowiedzi na moje zapytanie z możliwością przedstawienia oferty. Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług IT. Dane osobowe będą przetwarzane aż do odwołania niniejszej zgody lub przez rok. Podstawą przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, którą mam prawo wycofać dowolnym momencie. Wycofanie zgody lub niepodanie danych skutkuje brakiem odpowiedzi ze strony administratora na zapytanie. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, otrzymania kopii przetwarzanych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Żądanie należy przekazać na punkt kontaktowy: rodo@dematec.pl