Inne zastosowania

Bezpiecznie i wielokrotne wykonanie predefiniowanych zadań.