Doskonałe połączenie centrum frezarskiego i automatu tokarskiego
Idealne rozwiązanie do produkcji wielkoseryjnej skomplikowanych detali z pręta

● Dzięki sztywnej głowicy frezarskiej 20 000 obr./min z osią B skomplikowane detale niemożliwe do wykonania na typowych automatach tokarskich są teraz możliwe
● Odpowiednia do długich i krótkich detali dzięki zmianie tulei prowadzącej (Guide Bush ) na pracę bez tulei (Guide Bush Less)
● Idealne nakładanie się procesów na wrzecionie głównym i na wrzecionie przechwytującym poprzez zastosowanie dodatkowej listwy narzędziowej z osią Y
● różnorodne operacje frezowania są możliwe dzięki 40-pozycyjnemu magazynowi narzędzi oraz głowicy narzędziowej z osią B

● Symultaniczna obróbka 5-osiowa (SS38MH-5AX)

 Zapytanie dotyczy Tsugami B038M/HS38MH/HS38MH-5AX
    maszynyserwisczęści zamienne


    Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych* (cała treść zgody)


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.